Vragen voor lokale groepen

Lokale groep worden bij Hujo is heel eenvoudig en laagdrempelig.
We hebben wel enkele kernvoorwaarden die noodzakelijk zijn om lokale groep te worden bij Hujo.

Je moet met minstens 3 personen zijn.
Je moet jaarlijks een aantal activiteiten organiseren
Jullie groep en diens activiteiten moeten in de lijn ligen van de missie en visie van Hujo.

Als jullie groep aan deze minimumvereisten voldoet vragen we om de administratieve formaliteiten te vervullen. Deze bestaat uit het indienen van een ledenlijst, betaling van €3 per lid ouder dan 12 jaar,
een infofiche invullen en een engagementsverklaring ondertekenen met Hujo.
Al deze documenten zijn terug te vinden via Lokale groepen -> voorwaarden

Als Hujo-lid van een lokale groep ben je verzekerd voor al de activiteiten waaraan je deelneemt met je groep. Vanaf het moment dat je naam in de ledenlijst van je groep is opgenomen ben je verzekerd.
De €3 die we aan de groepen vragen voor elk lid ouder dan 12 jaar gaat integraal naar de verzekering.
Onze volledige polis met info over Burgerlijke aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen
Kan je hier downloaden. Meer info vind je ook terug in onze publicatie omtrent verzekeringen en op de pagina verzekeringen

Let op! Deze polis en bijhorende verzekeringen zijn enkel geldig te België.
Als je naar het buitenland op reis gaat, dien je een aparte reisbijstandsverzekering af te sluiten.
Dit kan ook aan goedkoop tarief via Hujo geregeld worden en is te betalen door de Hujogroep zelf.
Het aanvraagformulier voor deze verzekering vind je hier

Heeft een lid van je lokale groep een lichamelijk ongeval voor tijdens een activiteit?
Doorloop dan volgende procedure:

Vul zo snel mogelijk het aangifteformulier in dat je kan downloaden via onze website.
Verwittig binnen de 3 dagen ons Hujo-secretariaat. Hujo volgt de verdere aangifte verder op.
Hou achteraf alle medische documenten en ticketjes goed bij van rekeningen en kosten die niet gedekt zijn door de mutualiteit.

Onze volledige polis is terug te vinden via de pagina verzekeringen

Hiervoor verwijzen we door naar de pagina over ons financieel aanbod.
Als lokale groep ben je sowieso een feitelijke vereniging die valt onder de koepelorganisatie Hujo.
Vanaf dat jullie groep grote kosten begint te maken kan het interessant zijn om jullei groep om te vormen naar een vzw. In deze Hujo-publicatie kan je lezen over de voor- en nadelen van een feitelijke vereniging- of vzw structuur en wat de voorwaarden + gevolgen hiervan zijn voor jullie groep.
De organisatie fuifpunt.be heeft hier veel expertise rond opgebouwd. Je kan er terugvinden water allemaal praktisch nodig is om je activiteit van voorbereiding tot evaluatie goed te laten verlopen.
Bij Hujo hebben we in 2012 eebn publciatie geschreven hier omtrent. Deze is beknopter dan wat er te vinden is op fuifpunt.be maar speciaal geschreven voor lokale groepen.
Deze publicatie kan je hier downloaden.