T Vrije Brein gaat live: Over A.I. (Artificial Intelligence)

Ontmoeting
T Vrije Brein gaat live: Over A.I. (Artificial Intelligence)

?️ Dr. Mauritz Kelchtermans (KU Leuven) heeft als doctor in de chemische wetenschappen een carrière als lesgever en onderzoeker in de private chemische sector achter de rug.

Zijn ervaringen met neurale netwerken en expertsystemen bracht hem er toe om te beginnen aan een nieuw doctoraat, ditmaal in de filosofie.

Hij wil niet alleen de voordelen van kunstmatige intelligentiesystemen naar voor brengen, maar ook de maatschappelijke gevolgen en de voorwaarden waaraan de toekomstige ontwikkelingen moeten voldoen. ?️


Zoom link om aan het gesprek deel te nemen: Zie Facebookevenement

Met de video conferencing software “Zoom” (gratis download via website: www.zoom.us) gaan we samen in gesprek. Dit gesprek is voor iedereen vrij toegankelijk om mee aan deel te nemen via de link die we hier zullen posten.

? De livestream zal ook hier te volgen zijn: https://www.facebook.com/tvrijebrein/live


Dresscode: kaarsen! Bij ‘t Vrije Brein hanteren we de traditie om bij kaarslicht de discussiëren. Als iedereen wat theelichtjes mee in beeld zet, maken we het eens zo gezellig!

Tot dan!

Bekijk hier het Facebookevenement!