Hujo’s Filmaanbod

Hujo wil kinderen en jongeren bewuster maken van enkele actuele maatschappelijke thema’s. Om hiertoe bij te dragen selecteerden we een aantal topfilms. Elke film heeft zijn eigen uitgewerkte handleiding. Daarin zitten een toffe aangepaste inleiding, de trailer, een verwerking en een speelse nabespreking. Met de combinatie film en handleiding is het pakket dé ideale manier om kinderen en jongeren te laten nadenken over thema’s als armoede, ecologie, overbevolking en genderkwesties.
De auteursrechten worden geregeld en doorgerekend door Hujo. Men kan extra ook technisch materiaal, zoals een groot scherm, beamer, boxen en versterker … bij Hujo ontlenen (gratis voor lokale groepen).

Pelle de politiewagen

Duur: +/- 2uur
Leeftijd: 6 – 9

Korte beschrijving: Deze film maakt kinderen bewust van hoe grote infrastructuurwerken, die gebouwd worden voor ‘de mensen’, de natuur bedreigen en laat hen ook nadenken over de commercialisering van natuurlijke bronnen, zoals water. Bij een zware storm wordt Pelle, het meest schattige politiewagentje van de stad, tijdens een reddingsactie getroffen door een krachtige stroomstoot. Iedereen vreest dat het afgelopen is met Pelle… tot er een mirakel gebeurd. Het autootje leeft nog en zit tsjokvol energie! Die heeft hij zeker nodig wanneer hij de strijd aangaat met twee criminele broers. Ze tappen al het water uit het bergmeer en verkopen het aan woekerprijzen. De natuur rond het meer is in gevaar en de bouw van een enorme dam bedreigt de hele stad. Pelle en zijn vriendin Dottie Otter moeten alles uit de kast halen om de boel te redden.

WALL-E

Duur: +/- 2uur
Leeftijd: 10 – 12

Korte beschrijving: De film raakt op het niveau van jongeren enkele prangende ecologische problemen aan zoals de nadelige impact van de mens op zijn natuurlijke omgeving. De film maakt duidelijk hoe onze consumptie- en wegwerpmaatschappij onze leefbare aarde in het gedrang brengen. Na de film gaat Hujo met jongeren aan de slag door ofwel afval om te zetten in bruikbare en/of nuttige instrumenten (upcycling) of door een spel te spelen waardoor jongeren leren hun eigen ecologische voetafdruk door enkele makkelijke ingrepen te verkleinen. De film gaat over een zelfbewust robotje dat afval samenperst op een verder door alles en iedereen verlaten Aarde. De mens is van de planeet gevlucht omdat deze te veel vervuild raakte en onleefbaar werd. Robots die moesten helpen het afval op te ruimen, konden dit niet voorkomen. De film speelt zich af op een tijdstip 700 jaar nadat de mensheid in grote ruimteschepen, waaronder de Axiom, het universum ingevlucht is. Terwijl er niemand meer op Aarde is, gaat de met een persoonlijkheid behepte WALL•E door met datgene waarvoor hij gebouwd is: opruimen. In tegenstelling tot zijn soortgenoten functioneert hij nog steeds, door zichzelf te repareren met onderdelen van andere robots. Zijn enige gezelschap is een kakkerlak die overal met hem mee naartoe gaat.

Over the Hedge

Duur: +/- 2uur
Leeftijd: 10 – 12

Korte beschrijving: Deze animatiefilm begint met GJ, de wasbeer, die gek is op voedsel. Hij heeft geen eten en daarom probeert hij al het voedsel van de beer Vincent te stelen, maar deze wordt wakker uit zijn winterslaap. Vervolgens wil GJ het teruggeven, maar het voedsel komt onder een vrachtwagen. Daarom wil de beer nieuw eten. Dat moet GJ gaan regelen en wel binnen een week. GJ gaat op zoek naar dieren die hem kunnen helpen. Hij stuit op een ‘familie’ onder leiding van de schildpad Freek. Die willen hem helpen omdat ze denken dat het eten legaal is en voor hen zelf. Ze stelen het van mensen die vlakbij wonen. Freek vertrouwt het niet en wil het voedsel terugbrengen. Dit gaat echter helemaal fout. Ook hebben de buurtbewoners de dierenverdelger ingeschakeld. Zullen de dieren uit de handen van de dierenverdelger kunnen blijven? En zal het voedsel nog op tijd bij Vincent komen? De film raakt op het niveau van jongeren enkele prangende ecologische problemen aan zoals de nadelige impact van de mens op zijn natuurlijk omgeving. De film maakt duidelijk hoe ontbossing en de uitbreiding van woongebieden de leefwereld van de dieren aantasten. Daarnaast wordt de overconsumptie en het wegwerpgedrag van de mens aan de kaak gesteld.

Princess Mononoke

Duur: +/- 2uur
Leeftijd: 12 -15 Jaar

Korte beschrijving: De epische mangafilm wordt erkend als een van de meesterwerken uit het anime genre. De film vertelt het verhaal van Ashitaka, een jongen die na de aanval van een opgejaagde bosgod wordt vervloekt en gedwongen is zijn dorp in het Oosten te verlaten. Hij reist op zoek naar een nabijgelegen stad, in het meer ontwikkelde Westen van het land. De inwoners hier zijn elk met hun eigen – te rechtvaardigen – redenen verwikkeld in een strijd op leven en dood … Hier moet Ashitaka een remedie vinden voor zijn vloek, en een oplossing voor de strijdende partijen. De film schetst een uitgebreid verhaal over niet-zo-kwaad versus niet-zo-goed en natuur versus mens, een welkome afwisseling van de gewoonlijke strijd van goed en kwaad. In tegenstelling tot andere mangagenres toont de film, met uitzondering van twee scenes, geen grof geweld. Het verhaal heeft een morele boodschap: wanneer mensen de natuur uitbuiten, zal deze zich vroeg of laat tegen hen keren en kan alles verloren gaan (vb. opwarming aarde: droogte en stijging waterpijl zeeën). De film raakt ook het thema dierenrechten en dierenbescherming aan door in te gaan op de morele verplichting om ook voor dieren voldoende ruimte te voorzien.

Age of Stupid

Duur: +/- 2uur
Leeftijd: 16+

Korte beschrijving: De film begint in het jaar 2055 in een verwoeste wereld ten gevolge van catastrofische klimaatsverandering. Londen is overspoeld, Sydney staat in brand, Las Vegas is bedolven onder de woestijn, het Amazone regenwoud is uitgebrand, er ligt geen sneeuw meer in de Alpen en een nucleaire oorlog heeft India in puin gelegd. Een onbekende archivaris zit in een grote toren waar hij moet waken over de overblijvende schatten en opgeslagen kennis van de mensheid.
Hij kijkt naar archiefbeelden van de wereld in 2008 en vraagt zich af wat er is misgegaan.
Waarom hebben we de klimaatsveranderingen niet gestopt toen we de kans hadden?
Hij vindt beelden terug van nieuwsverslagen over de gevolgen van de klimaatsverandering en beschavingen die op weg zijn naar vernieling. Daarnaast bekijkt hij 6 verhalen over de levens van 6 individuen die leefden in het begin van de 21e eeuw die laten zien hoe het leven van mensen rondom de wereld beïnvloed wordt door de klimaatsveranderingen.

The Pursuit of happiness

Duur: +/- 2u
Leeftijd: 11-14

Korte beschrijving: Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Chris Gardner komt moeilijk rond. Wanneer zijn vrouw hem verlaat, moet hij zijn vijfjarig zoontje alleen opvoeden. Chris zet alles op alles om de toekomst van hen beide te verbeteren, maar zonder inkomen is dat niet makkelijk. Hij en zijn zoontje moeten heel wat doorstaan om hun droom naar een beter leven te kunnen verwezenlijken… het is een romantische en toegankelijke film, die een duidelijk beeld geeft van hoe armoede samenhangt met deprivatie op verschillende levensdomeinen (school, vrienden, vrije tijd, gezondheid, …)

L’enfant

Duur: +/- 2,5uur
Leeftijd: 15+

Korte beschrijving: In deze film wordt het verhaal verteld van 2 jongeren die moeten zien te overleven met weinig levensmiddelen… De film speelt zich af in de buurten van het Waalse stadje Seraing. De 18-jarige Sonia leeft er van een sociale uitkering en is net bevallen van een zoontje, Jimmy. Bruno, 20 jaar en vader van het kindje, woont in een betonnen bunker aan de rivier. Hij is werkloos en verdient de kost met diefstal en inbraak. Bruno is niet volwassen genoeg, maar moet toch het vaderschap op zich nemen. Hij verkoopt het kind om snel wat geld te verdienen. Als hij zijn fout inziet, moet hij al het mogelijke doen om alles weer recht te zetten. Het is een zware en sociaal realistisch film die de kijker doet nadenken over hoe uitzichtloze situaties mensen ertoe aanzetten hun eigen morele grenzen te overschrijden.

Billy Elliot

Duur: +/- 2u
Leeftijd: 11-14

Korte beschrijving: Met deze film raken we het thema genderstereotypering, maar ook doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid, aan. De film speelt zich af in de fictieve stad Everington in het echte Durham tijdens de Britse mijnwerkersstaking van 1984/85, waar deze stad zwaar door getroffen is. In deze stad woont het jongetje Billy, uit een van de stakende arbeidersgezinnen, dat graag op balletles wil. Zijn vader wil dat hij gaat boksen, maar uiteindelijk gaat Billy toch op dansles. Zijn vader komt daar natuurlijk achter en verbiedt het hem, maar Billy heeft het naar zijn zin en wordt steeds beter.

RATCATCHER

Duur: +/- 2u
Leeftijd: 11-14

Korte beschrijving: Deze film illustreert de impact van armoede op een kinderleven. Het is een aandachtig portret van een twaalfjarig jongetje en zijn belevingswereld. James groeit op in een arbeiders wijk in Glasgow, midden in de jaren ’70. De gezinssituatie is verre van ideaal. Alles wat zijn vader doet, is voor James een confrontatie met de toekomst die hem te wachten staat. Hij voelt zich thuis verloren en brengt veel tijd door bij het kanaal. Hier deelt hij lief en leed met Margareth Anne, een tengere en kwetsbare tiener en Kenny, een jongetje dat zijn onschuld ondanks zijn harde omgeving nog niet verloren heeft. Terwijl de droom van het gezin om naar een nieuwe woning te verhuizen steeds onbereikbaarder wordt, vindt James zijn eigen plekje.

Mother Caring for 7 Billion

Duur: +/- 2u
Leeftijd: 15+

Korte beschrijving: De film rond het thema ‘overbevolking’ vertelt het verhaal van Beth, een Amerikaanse moeder, die op zoek gaat naar hoe en waarom de emancipatie van vrouwen zo sterk verbonden is met de toekomst van onze planeet. Het is een documentaire die duidt voor welke uitdagingen de mensheid staat als de bevolking blijft toenemen. Bevolkingsgroei is een van de meest controversiële hedendaagse thema’s. Het thema is erg complex en verweven met subthema’s als gendergelijkheid, religie, leefmilieu,…

DR. SEUSS DE LORAX

Duur: +/- 2u
Leeftijd: 15+

Korte beschrijving: Deze animatiefilm handelt over de thema’s het thema luchtvervuiling en overbevolking. Wanneer Ted er achter komt dat Audrey het allerliefste een echte levende boom wil zien, gaat hij op zoek. Zijn oma weet hem te vertellen dat “The Once-ler” het geheim achter de verdwijning van de bomen en de “Lorax” kent. Ted moet zich buiten zijn veilige stad wagen om het mysterie te ontrafelen en zo het hart van zijn droommeisje te winnen. Mr. O’Hare, een harteloze ondernemer die zijn geld verdient met de verkoop van schone lucht, wil koste wat kost een stokje steken voor de terugkeer van levende bomen.