Grote terreinspelen

Op stap met Darwin

“Op stap met Darwin” werd door Hujo ontwikkeld om kinderen en jongeren op een speelse wijze in contact te brengen met theorieën van Charles Darwin en hen bewust te maken van het belang van zijn ontdekkingen. Dit spel start bij het ontstaan van de aarde, het einddoel is te eindigen als mens van de toekomst. Stapsgewijs krijgen de kinderen via opdrachtjes meer inzicht in de complexe en wonderbaarlijke materie die evolutie heet.

Dit spel is op zo’n manier uitgewerkt dat het vooral geschikt is als jeugdwerkactiviteit. Dit heeft tot gevolg dat niet alle opdrachten even geschikt zijn binnen een schoolse context. Toch zijn er steeds genoeg alternatieven voorzien, waardoor dit spel zeker ook bruikbaar is voor leerkrachten.

SpeltypeDit spel kan op verschillende manieren opgevat worden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en begeleiders kan het als een duel, race of samenwerkingsspel gespeeld worden
Spelduurminimum 2 uur
Locatiebos, park, grasveld of grote turnzaal
Aantal deelnemersminimum 6 – maximum 36
Leeftijd deelnemerssterk afhankelijk van het speltype. Mits aanpassingen is dit spel geschikt voor alle leeftijden.
Aantal begeleidersminimum 2-3

Na het betalen van de waarborg (50 €) krijg je de rugzak en spelbrochure overhandigd. In de rugzak zitten alle benodigdheden voor de meest eenvoudige versie van het spel (spelbord, basismateriaal, stickers, kleurprenten,…).

Er zijn zeer veel variaties op dit spel mogelijk. De kans is dus groot dat je zelf ook nog extra materiaal moet aankopen. Dit gaat dan over zeer eenvoudige dingen als blinddoeken, bekers of verf.

Het superoneerlijk armoedespel

Met dit actief doe-spel leer je op speelse wijze veel bij over armoede en sociale uitsluiting.
Opgelet: dit is het meest oneerlijke spel dat je ooit zal gespeeld hebben!

Doelgroep

• Kinderen en jongeren van 6 tot 12 jaar
• Lokale groepen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, etc.
• Buurtfeesten, festivals, kampen, speelpleinwerkingen, etc.
• Geschikt voor buitenschoolse activiteiten

 

Het spelopzet

Kinderen en jongeren kennis laten maken met de verschillende aspecten van armoede. We onderscheiden:

Oorzaken: Armoede is niet enkel het gevolg van persoonlijk falen. Het kan ook veroorzaakt worden door gebeurtenissen waar het individu weinig vat op heeft (bvb. ziekte). Ook het maatschappelijk ongevallenmodel (bvb. oorlog) en maatschappelijk
schuldmodel (bvb. uitsluitingmechanismen mindervaliden op de arbeidsmarkt) komen aan bod.

Verloop van armoede: Armoede is een spinnenweb waarin de arme gevangen zit. Armoede is meer dan financiële problemen. Het zijn tekorten op vlak van gezin, onderwijs, cultuur, gezondheid, welzijn, inkomen, schulden en justitie. Al deze aspecten kunnen in meer of mindere mate een invloed hebben op armoedesituatie. Armen ervaren ook een grote schaamte en wantrouwen tegenover hulpverleners. Emoties die kunnen leiden tot een steeds sterkere isolatie van de betrokkene.

Generatiearmoede: De armoede wordt doorgegeven van generatie tot generatie. Uit deze vicieuze cirkel geraken is geen evidentie. Daarom is armoede vaak oneerlijk. Niet iedereen is gelijk bij zijn geboorte. De bewustwording dat niet iedereen met gelijke kansen start, is daarom essentieel.

Vormen van een mening:
De deelnemers krijgen de kans om op een spelende wijze kennis te maken met verschillende begrippen gerelateerd aan armoede. Behalve deze kennismaking, stimuleert het spel ook het vormen van een eigen mening van de deelnemers. Kinderen en jongeren die deelnemen aan het spel krijgen tijdens of na het spel de mogelijkheid om hun indrukken na te laten. Dit gebeurt a.d.h.v. een nabespreking of creatieve sessie (maken van een tekening, opnemen van een videoboodschap, …).

Praktisch

 • Wie? Voor lokale groepen en externe geïnteresseerden.
 • Waar? Het spel is uitvoerbaar in openlucht of in een grotere ruimte.
  Het is uitvoerbaar in de meest uiteenlopende contexten (speelplaats, bos, speelplein,
  strand, turnzaal, refter, etc). Het is een dagspel, maar mits enkele aanpassingen kan het spel ook ’s nachts gespeeld worden.
 • Hoe? Het kan makkelijk in combinatie met andere modules worden ingericht (filmvoorstelling, workshops, educatief spel, etc.)
 • Wanneer? De aanvraag voor deze module moet minstens 1 maand op voorhand gebeuren.
  Hoeveel? Voor het educatief spel is standaard 1 persoon van Hujo voorzien.
  Het minimumaantal deelnemers bedraagt 12 en het maximum aantal personen is 48
  (De organisatie moet zelf voor extra begeleiders zorgen.)
 • Duur? 90 tot 120 min.

Tips

• De filmvoorstelling (zie andere modules) rond armoede is de ideale vervolgactiviteit op het educatief spel.
• Wij verzorgen graag de info-animatie op jouw festival, buurtfeest, etc.
• Het is de ideale buitenschoolse activiteit.

Hoe word ik een held?

Doelgroep

• Kinderen van 3 tot 6 jaar

Het spelopzet

De angstmaatschappij heeft ook een weerslag op kleuters. Wanneer kleuters worden opgevoed in een angstige omgeving, kan dit aan hun zelfvertrouwen knagen en het probleemoplossend vermogen in de weg staan. Volgens de methodiek “Denken + Doen = Durven” leren kleuters met specifieke kleuterangsten omgaan.

Dit spel kan binnen en buiten gespeeld worden, samen met de ouders, voor maximum 15 deelnemende kinderen.

Praktisch

 • Tijd:   2 uur
 • Leeftijd: 3 – 6 jaar (kan samen met ouders worden gespeeld)
 • Min./max. deelnemers:  maximum 15

Het Groot Overbevolkingsspel

Doelgroep

• Kinderen van 10 tot 16 jaar

Het spelopzet

Het overbevolkingsspel bestaat uit verschillende kleinere spelletjes. Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan er een keuze worden gemaakt in het aantal afzonderlijke spellen. Het spel kan dus zowel met 2 als met 50 leerlingen worden gespeeld.
In dit spel worden de deelnemers verdeeld in kleine groepjes die via een doorschuifsysteem duelleren tegen elkaar tijdens de verschillende spelen. Er is voor iedereen wat wils: strategische spelen, denkspelletjes, behendigheid, kennis,… alles komt aan bod!

Praktisch

 • Tijd:  2 uur
 • Leeftijd: 10 – 16 jaar
 • Min./max. deelnemers:  minimum 8 deelnemers