hujo's nieuwe start

Hujo’s nieuwe start

Stefaan Van Parys VETT Leave a Comment

Begin januari start Hujo met een nieuw beleidsplan. Deze start zal zelfs onder een nieuwe coördinator gebeuren! De laatste jaren gingen we, samen met de vrijwilligers en lokale groepen, op zoek naar wat vrijzinnig humanisme is, welke rol Hujo daar in speelt, en wat Hujo uniek maakt.

Tom Dewanckele

Levensbeschouwing

Onze samenleving zit tegenwoordig complex in elkaar. Vaak worden verschillen tussen levensbeschouwingen karikaturaal in beeld gebracht. Dat maakt het moeilijk om elkaar echt te leren kennen. Hoewel jongeren meestal niet direct over levensbeschouwing praten, zijn ze vaak wel bereid om het te hebben over de waarden die voor hen belangrijk zijn. Dat deze waarden vaak voortkomen uit een levensbeschouwing, beseft niet iedereen altijd even goed. De eerste stap naar wederzijds begrip, ligt volgens Hujo in de bewustwording dat niet alleen iemand anders, maar ook jijzelf vertrekt vanuit een levensbeschouwelijk kader.

Hujo zet zich dan ook actief in voor Feestweekends, waar 12-jarigen afscheid nemen van hun kindertijd en bij de grote openstaande deur naar volwassenheid staan. Door samen het Feest Vrijzinnige Jeugd te vieren, laten kinderen, jongeren en volwassenen aan elkaar zien dat ze niet alleen staan met hun humanistische overtuiging. Het is een moment om stil te staan bij de grote vragen: ‘wie ben ik en welk soort mens wil ik worden?’. Vanuit die bewustwording dat ook jijzelf uit een levensbeschouwelijk kader vertrekt, kan dialoog en uitwisseling voortkomen.

Dat wil Hujo op een speelse en open manier laten ontdekken door projecten als de Levende Bib, waar je in plaats van papieren boeken, jongeren uit verschillende levensbeschouwingen kan ontlenen. Tijdens een persoonlijke gesprek met deze ‘boeken’ is er plaats voor ontmoeting, kennismaking en uitwisseling. Op internationaal vlak kunnen vrijzinnig humanistische jongeren uit verschillende landen elkaar ontmoeten op onze Switch-uitwisseling en European Humanist Youth Days. Daar leren ze elkaars leefwereld en cultuur kennen en werken ze samen aan creatieve en inhoudelijke projecten.

Kritisch denken

Hujo vindt vrijheid van meningsuiting enorm belangrijk, maar stimuleert jongeren om daarbij een kritische houding aan te nemen. Via activiteiten zoals de Digimores Debatwedstrijd leren jongeren om de mening van anderen en zichzelf in vraag te stellen. Jongeren moeten zowel pro- als contra argumenten voorbereiden en weten niet op voorhand welk standpunt ze gaan moeten verdedigen. Op die manier vormen ze ook hun eigen mening op een open, onderzoekende en interactieve manier.

Daarnaast is Hujo de laatste jaren ook begonnen met over heel Vlaanderen FiloPubs te organiseren. Dit zijn avonden waar jongeren samenkomen om comedy, slam poetry, goochelshows etc. in thema te komen kijken en er achteraf met elkaar in filosofisch gesprek over te treden. Hier wordt dus niet gediscussieerd of geargumenteerd, maar gesproken over wat het thema voor elk individu persoonlijk heeft losgemaakt.

Kritisch doen

Om de wereld te verbeteren, moet je hem ook begrijpen en grip hebben op je omgeving. Daarom probeert Hujo ook de nodige ‘skills’ bij te brengen om de kennis en waarden in de praktijk te brengen. Tijdens Sesam Open-IT krijgen kinderen en jongeren de knepen van programmeren in de vingers en dromen ze al spelend hoe ze hiermee de wereld kunnen verbeteren. Bij de Robotikamp-vakanties leren kinderen robots geluid te laten maken en reageren op sensoren. De allerjongsten ontdekken tijdens Allemaal Beestjes dat alles, van snottebel tot reptiel tot aap en mens er al een hele reis op hebben zitten.

Een bruisende werking

Al deze activiteiten worden vormgegeven door Hujo-vrijwilligers, die bij Hujo ook terecht kunnen voor vorming. Naast de animator-, hoofdanimator- en instructeursvormingen, is er ook tweejaarlijks het Wildgroei vormingsweekend. Daarnaast kunnen ook leerkrachten niet-confessionele zedenleer bij Hujo terecht om buitenschoolse activiteiten te organiseren. Ze komen vaak aankloppen voor op maat uitgewerkte activiteiten, workshops of educatieve spelen.

Hujo vond zichzelf de laatste jaren opnieuw uit en komt vandaag met een nieuw beleidsplan dat kinderen en jongeren vertrouwen en goesting geeft om zelf bij te dragen aan de opbouw van een gelijkwaardige, participatieve en duurzame samenleving. Hujonaut zijn wil zeggen dat je meebouwt aan een wereld waarin alle mensen, nu en in de toekomst, gelukkig kunnen zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *