JELLE DE BEULE

Stefaan Op de rooster Leave a Comment

Ontmoet Jelle De Beule. Hij omschrijft zichzelf in de eerste plaats als televisiemaker, en de meeste mensen kennen hem ongetwijfeld van Neveneffecten, Willy’s en Marjetten, Basta en tegenwoordig ook De Ideale Wereld. Een bezige bij die met zijn humor niet bang is om al eens een kritische noot te spelen! Met Hujo gingen we hem interviewen.

Wat betekent vrijzinnig humanisme voor jou?
Ik denk dat ik veel gemeenschappelijke punten heb maar ik ga mezelf niet in het vrijzinnig humanistische vakje plaatsen ondanks de vele raakvlakken. Wat me er toch in aanspreekt is in de eerste plaats het vrije denken, kritisch staan tegenover alles, niet alles klakkeloos aanvaarden. Dit zijn eigenschappen waar ik mezelf in herken. Ik probeer voor elk idee, voor elke visie open te staan, te blijven nadenken over de dingen. Als tv-persoonlijkheid kan ik misschien nogal cynisch of hard overkomen, maar in wezen beschouw ik mezelf als progressief en open-minded, met een niet-cynisch basisgeloof in het goede van de mens.

Ik heb het gevoel dat jullie – destijds met Basta en nu met De Ideale Wereld – vaak de draak steken met zaken die met “samenleven” te maken hebben. Is dat bewust, spelen jullie een bepaalde rol, of is dat toevallig?
Bij Basta was dat inderdaad wel bewust, de opzet van het programma was om wantoestanden bloot te leggen. Bij De Ideale Wereld willen we in de eerste plaats mensen entertainen. Maar anderzijds zorgt het concept van het programma er toch voor dat we haast onvermijdelijk maatschappelijk laakbare toestanden gaan aankaarten. Doordat we actualiteit combineren met humor vervallen we namelijk heel snel in satire, waar je maatschappijvisie en ergernissen toch komen bovendrijven.

Een kritische noot: veel van jullie filmpjes gaan over diversiteit. Van welk cliché rond diversiteit komt jouw haar recht overeind te staan?
Toestanden als “ik ben geen racist, maar”, “een goeie vriend van mij is vreemdeling dus ik kan geen racist zijn” of “er zijn toch mensen die echt profiteren”… er zijn er zoveel. Heel het debat over racisme wordt bovendien langs alle kanten verziekt en uitgehold door zij die racistisch zijn, onder het mom van “een eigen mening mogen hebben”. Soms moet je dan toch gewoon zeggen dat iemand plat racistisch is.
Voor comedy is dit natuurlijk wel interessant om te gebruiken, het is soms al grappig om ze nog maar op een rijtje te zetten, schrijnend grappig eigenlijk. Bij De Ideale Wereld hebben we een concept dat ‘clichébingo’ heet: dan ga je met een kaart vol zulke uitspraken bepaalde clichés uitlokken, vaak is dat heel gemakkelijk. Over racisme deden we dat met de vraag “zoveel jaar migratie, is dat een goeie zaak?” Dan krijg je meteen een kolossale drek aan clichés voorgeschoteld, die je vrij snel kunt afvinken op je bingokaart. Je kunt er eigenlijk maar beter humor mee bedrijven, maar ik gruwel er soms wel van wat mensen durven zeggen.
Onlangs zat ik de commentaren te lezen naar aanleiding van de zelfmoord van Steve Stevaert. Wat mensen online soms durven uitkramen! Zaken die je in het echte leven waarschijnlijk nooit zou durven. Sociale media zorgen misschien wel een plaats waar diverse meningen aan bod kunnen komen, maar de drekput van ongenuanceerde meningen en grove beledigingen die daar soms opengetrokken wordt is verschrikkelijk. Groepsdynamieken blijken online hetzelfde te zijn als in het echte leven. Er is een soort grootste gemene deler die iedereen volgt en zomaar ‘liket’ zonder zich af te zetten van de groep. Veel diversiteit zie je daar niet, meestal is het gewoon meehuilen met de wolven. Het internet kan een verrijking zijn maar heeft evenzeer een lelijke keerzijde.

Kan humor dat ontmaskeren?
Wij zijn bijvoorbeeld wel redelijk populair, maar daarom nog niet bij de grote massa. Soms durven we namelijk dingen te tonen die lijnrecht tegen de algemene mening ingaan. Dat is niet per se politiek gekleurd! Het is soms gewoon interessant om tegen de gangbare meningen in te gaan om te tonen dat er wel degelijk een alternatief bestaat. Met humor gaat dat iets makkelijker binnen dan wanneer je met het vingertje gaat zwaaien.

Citaat om groot weer te geven: “Ik gruwel van wat mensen online durven uitkramen”
SVP.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *