Hujo koos overbevolking als jaarthema voor 2014 – 2015. Waarom dit thema? Is er wel sprake van overbevolking? Hoeveel is te veel? Waarom blijft de bevolking maar groeien? Welke gevolgen heeft overbevolking voor onze planeet? Hoe zou het teveel aan mensen onze dagelijkse gewoonten beïnvloeden? Kan onze planeet al deze monden voeden, huisvesten en drinkbaar water verschaffen? Kunnen we overbevolking tegengaan en hoe moet dat dan?

Stuk voor stuk belangrijke vragen en bedenkingen. Zoals je al merkt, is het thema overbevolking erg complex en verweven met heel wat levensdomeinen. Via actieve spelen, boeiende films, een uitdagende evenementenstand én onverantwoord interessante artikels, laat Hujo je kennismaken met een thema dat ons allemaal aanbelangt!

Wat is overbevolking eigenlijk? Het begrip impliceert iets negatief, een te veel aan. Het begrip houdt in dat er zoveel mensen op één plaats wonen dat het problemen met zich meebrengt. Pessimisten duiden dat de aarde en haar grondstoffen eindig zijn. Bossen worden gekapt, zeeën leeggevist. De mens wil steeds een grotere welvaart, maar deze ‘ontplooiing’ verwoest het milieu. Uiteindelijk zal er onvoldoende voedsel, drinkbaar water, zuivere lucht, fatsoenlijke huisvesting – en ga zo maar door – voor iedereen beschikbaar zijn. De aarde zal totaal uitgeput en leeggeroofd achterblijven.

Maar niet iedereen gelooft dat een groter bevolkingsaantal per se problemen met zich meebrengt. Het begrip overbevolking zou volgens ontkenners geen steek houden. Het is niet het aantal mensen dat telt, maar wel hoe deze mensen omgaan met hun omgeving (consumptie, vervuiling,…). Zo zou een kleine groep mensen met een zeer natuurbelastende en consumerende levensstijl, meer schade aanrichten aan onze aarde, dan een grote groep mensen die bewuste en ecologisch door het leven gaat. Verder zijn de technologie-optimisten overtuigd dat innovatie en technologische vernieuwingen de eventuele problemen voor zullen zijn. En indien niet, zullen deze – volgens hen- kortstondige crisissen leiden tot geweldige, technologische nieuwigheden. Hoe meer mensen, hoe meer creatieve geesten, toch?

het infodossier!

DINK-artikelen over overbevoking

HVV-dossier

Bron: HVV