Privacybeleid

 • Privacyverklaring
 • Wedstrijdreglement

Hujo houdt rekening met jullie privacy!

Deze privacyverklaring biedt je gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van je persoonsgegevens door Hujo. Het doel is je te informeren over welke persoonsgegevens we verwerken over jou, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe je je rechten kan uitoefenen.

Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Hujo verzamelt en gebruikt enkel persoonsgegevens die je ons rechtstreeks hebt bezorgd. Wanneer je jezelf of je zoon/dochter inschrijft voor een kamp en/of gebruik maakt van een van de andere diensten die we aanbieden en waarvoor registratie vereist is (inschrijven op de nieuwsbrief, deelname FiloPub, ...) kan Hujo naar persoonsgegevens vragen. De persoonsgegevens die Hujo op deze manier verkrijgt, worden verwerkt in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of gegevens van derden met ons deelt zonder hun toestemming, dan kan Hujo je de toegang tot de website ontzeggen.

Op welke basis gebruiken wij je persoonsgegevens?

 • Hujo verwerkt je gegevens om je te informeren over het aanbod van Hujo, je te contacteren betreffende een inschrijving, om te beantwoorden aan wettelijke verplichtingen en om het aanbod van Hujo continu te verbeteren.
 • Hujo beschermt je gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico op verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging tot een minimum te beperken.
 • Hujo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. We bewaren je persoonsgegevens zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hujo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hujo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Volledige privacyverklaring

De volledige privacyverklaring van Hujo kan je hier nalezen.

Indien je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@hujo.be

De wedstrijd

Hujo vzw wil fans aanzetten om mee te doen aan de wedstrijd: “Win een duoticket voor Switch”. Switch is een uitwisselingsvakantie in Duitsland voor 16- tot 20-jarigen. De bedoeling is dat deelnemers:

 1. de Instagrampagina van Hujo liken
 2. de desbetreffende Instagrampost liken
 3. een vriend/vriendin taggen
 4. via een invulformulier laten weten waarom hij/zij dat duoticket echt verdient.

Op basis van de inzendingen wordt door Hujo één winnaar aangeduid die een duoticket voor Switch ter waarde van €510* wint.

Wie kan deelnemen?

In principe kan iedereen tussen 16 en 20 jaar deelnemen aan de wedstrijden van Hujo, met uitzondering van werknemers van Hujo vzw en hun directe familieleden.

 • Minderjarigen (-18-jarigen) mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd indien zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat Hujo vzw ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel het recht op een prijs worden afgenomen.
 • Een persoonlijk profiel kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als deelname beschouwd.
 • Bedrijfspagina’s, groepen, of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.
 • Personeelsleden en bestuurders van Hujo vzw worden van de wedstrijd uitgesloten.

Termijn

De wedstrijd eindigt op dinsdag 25 juni om 23.59 uur. De winnaars worden op 26 juni in de voormiddag bekendgemaakt.

Wedstrijd

Volgend tekstje wordt gebruikt op Instagram om volgers op de hoogte te brengen van het bestaan van de wedstrijd.

 1. Volg onze pagina @hujo.be
 2. Like deze foto
 3. Tag een vriend/vriendin die Switch ook te gek gaat vinden
 4. Laat via het invulformulier (link in bio) enkele gegevens achter en vertel ons waarom jij dat duoticket echt verdient.

Wil je nog meer kans maken? Neem een gekke foto, tag Hujo en laat zien dat jij een echte ‘Switcher’ bent.
De winnaar van het duoticket wordt bekendgemaakt op dinsdag 25 juni in de voormiddag.

Winnaars bepalen

De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit Tijl Carpels, voorzitter Hujo; Margot Andries, projectcoördinator Hujo; Koen Mekers, pedagogisch medewerker Hujo & Laurien Claeys, communicatiemedewerker Hujo. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Winnaars bekend maken

 • De winnaar wordt op de hoogte gesteld via een persoonlijk berichtje op zijn/haar sociale mediaprofiel en per mail.
 • Er verschijnt eveneens een Instagram Story waarin de winnaar vermeld worden.

Prijzen

De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Hujo vzw over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt zoals dat beschreven staat in de privacyverklaring van Hujo vzw. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website of sociale mediakanalen van Hujo vzw.

Wedstrijd met creatieve inbreng

In het geval dat een wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, wordt de winnaar bepaald door Hujo vzw in functie van de door de vereniging opgestelde criteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Hujo vzw de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de website van Hujo en andere online kanalen.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt in verband met de wedstrijd kan je terecht bij Laurien Claeys, communicatiemedewerker Hujo.
E-mail: laurien@hujo.be

*Twee tickets met een waarde van €255/ticket.