Projecten

Hujo organiseert kwaliteitsvolle en inhoudelijk sterke activiteiten voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar.

Door de humanistische invalshoek zetten onze activiteiten kinderen en jongeren aan tot eigen zingeving, met respect voor de waardigheid van elk individu en een gevoel voor verantwoordelijkheid. Hujo wil zo kinderen en jongeren mondig maken en hen stimuleren om zich sociaal en ecologisch te engageren.

Debatwedstrijd

WAT?
In duo wordt gedebatteerd rond brandend actuele thema’s. De winnaars van de voorrondes stoten door naar de finale in het Vlaams Parlement in Brussel waar ze het in duo tegen elkaar opnemen! 

WIE?
Alle jongeren van de 3de graad secundair onderwijs ASO, BSO, KSO & TSO

WAAROM?
Omdat de mening van jongeren telt!
Om de kritische kijk te verscherpen.
Omdat vrij onderzoek kunnen voeren belangrijk is.
Omdat je unieke vaardigheden opdoet.
Omdat samenwerking de vriendschappen versterkt.
Om jezelf te verdiepen in maatschappelijke thema’s.
En….omdat er geweldig mooie prijzen te winnen vallen!

Alle verdere info (thema’s, stellingen, reglement, debatgids en zo veel meer) te vinden op de website!

Op naar de website
Facebook

Aftermovies 2018:

Hujo’s FiloPubs


Onder het motto ‘denk zelf’ organiseert Hujo filopubs in elke provincie. Tijdens filopubs filosoferen en discussieren jongeren over diverse thema’s. Zowel inspanning als ontspanning van het brein staan centraal.

Onder het motto ‘denk zelf’ organiseert Hujo filopubs in elke provincie. Tijdens filopubs filosoferen en discussieren jongeren over diverse thema’s. Zowel inspanning als ontspanning van het brein staan centraal.


Alle komende FiloPubs op een rijtje

Sesam open-it


Workshops open source software voor jongeren van 10 tot 15 jaar

* SCRATCH VOOR BEGINNERS
* ROBOTICA VOOR GEVORDERDEN

De workshops worden begeleid door specialisten die de jongeren leren programmeren, websites maken, spelletjes ontwikkelen, robots programmeren,… De oefensessies worden afgewisseld met actieve en creatieve activiteiten die begeleid worden door Hujo-animatoren.

Er zijn in oktober en november gratis sessies in Mechelen op zondagvoormiddag en er staan twee initiatiesessies gepland in december in Antwerpen.

Meer info & inschrijven


Tijd om te feesten!


Hujo op de Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd

Belangrijke momenten in het leven worden in diverse culturen en levensbeschouwingen uitgebreid gevierd. Ook binnen het vrijzinnig humanisme krijgen een aantal mijlpalen, via specifieke overgangsrituelen, een feestelijke invulling. Zo is er het Lentefeest voor 6-jarigen waarmee ze hun kleutertijd afronden. Met het Feest Vrijzinnige Jeugd vieren 12-jarigen het begin van hun adolescentie. Door de overgangsrituelen in groep te beleven, ervaren de kinderen en jongeren dat ze er niet alleen voor staan. Ze bereiden samen de overgangsmomenten voor en bouwen betekenisvolle herinneringen op voor later.

De Feestdoos

Om het programma van zingevingsweekends in te vullen, ontwikkelde Hujo de ‘Feestdoos’.

Dit is een handig instrument om feestweekends zinvol, gevarieerd en kwalitatief in te vullen. Ze maakt het programmeren van een weekend aanschouwelijk en biedt structuur voor de invulling van het weekend. Hoe werkt het? De Feestdoos is opgebouwd rond enkele thema’s die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Een weekend wordt ingevuld a.h.v. diverse blokken (kennismaking, groepsbevordering, sport, spel, zingeving, muzische workshops,…). Binnen elk thema kan je voor elk in te vullen blok van het weekend en op basis van criteria (o.a. leeftijd, aantal deelnemers, intensiteit, beschikbare ruimte, duur van activiteit, …) kiezen uit een overzicht van activiteiten die door Hujo werden uitgewerkt, uitgetest en bijgestuurd. Zo stellen we op maat van de groep een weekend samen.