Wouter Van Bellingen

Stefaan DINK Leave a Comment

In het eerste deMens.nu magazine van 2015 is het interview met Wouter Van Bellingen een blikvanger. Wouter Van Bellingen is onder meer in de media gekend als de schepen uit Sint Niklaas met Afrikaanse roots waarbij enkele koppels weigerden zich te laten huwen omdat hij een zwarte burger is. Hij reageerde met een ludieke actie. Hij spreekt nu als nieuwe directeur van het Minderhedenforum over zijn ideale wereld, namelijk één waar discriminatie niet meer getolereerd wordt.

Als niet-gelovige vindt Wouter Van Bellingen dat het debat rond bijvoorbeeld de hoofddoek empathie mist. Deze vrouwen zoeken juist naar integratie in de maatschappij. De meningen van mensen gaan vooral uit van een conflict tussen twee waarden terwijl hij eerder pleit voor dialoog. “Er is heel veel dat ons bindt. Maar wij focussen ons te veel op wat ons scheidt. Er wordt in dit debat uitgegaan van neutraliteit, wat niet bestaat” Dat er mensen religie op een foute manier gebruiken komt natuurlijk voor maar zeggen dat iedereen zo zal zijn is volgens hem een vooroordeel.
Wat Wouter toch het moeilijkst vindt om te begrijpen in onze samenleving is hoe mensenrechten zelfs door burgemeesters aan hun laars worden gelapt. Kijk maar naar het voorbeeld van Landen waar luide muziek werd gebruikt om woonwagenbewoners weg te jagen. De wet wordt door beleidsmakers aan hun laars gelapt maar de DJ krijgt van onze maatschappij een beloning en mag op Tomorrowland draaien.
Hij vergelijkt discriminatie ook met diefstal. Het is niet omdat het blijft bestaan dat we het niet moeten bestraffen. Mensenrechten zijn belangrijk en deze moeten we dan ook bewaken door te werken aan een samenleving gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat, terwijl de diversiteit een enorme uitdaging met zich mee brengt. Er moet met veel mensen, die soms heel verschillend zijn, samengewerkt worden.
Wouter zijn manier om dit te doen is elke dag veel praten met en luisteren naar allerlei soorten mensen, je mening af en toe bijstellen en toch trouw blijven aan je eigen waarden. “We moeten elkaar ontmoeten en elkaar beïnvloeden”
JB.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *