Hujo’s Aanspreekpunt Integriteit (API)

Als je het gevoel hebt dat je lichamelijke of emotionele integriteit of die van iemand anders binnen Hujo niet gerespecteerd wordt, stap dan naar een Aanspreekpersoon Integriteit (API). Het volstaat dat jouw of andermans psychosociale ontwikkeling op een of andere manier geschaad wordt. API’s zijn er voor ieder die betrokken is of was bij Hujo: vrijwilligers, deelnemers, ouders en personeel. Je kan ook terecht bij de API’s als je zelf geen slachtoffer of getuige bent.

Wat doen de API’s?

De API maakt een verslag van elke melding en stelt een plan van aanpak op. Hij of zij coördineert de procedures, al dan niet in samenwerking met onze medewerkers en met respect voor de privacy van elkeen. API’s mogen contact opnemen met instanties of andere betrokkenen. Ze hebben een strikte discretieplicht maar geen zwijgplicht. Bij Hujo werken we met 2 API’s waarbij je terecht kan.

Hoe kan je onze API’s bereiken?

Brian
Niele