Dit is Hujo

Hujo is dé jeugdorganisatie voor vrijdenkers: jongeren en jongvolwassenen met een kritische en open geest (en misschien ook wel een hoekje af). Wij willen een jongerenorganisatie zijn waar kinderen en jongeren leren om samen te ondernemen. We nemen ze mee op ontdekkingsreis in de wereld van kunst, wetenschap, debat en filosofie. Daarnaast werken we samen aan een zinvolle en plezierige invulling van de belangrijkste mijlpalen in een kinder-/jongerenleven.

Activiteiten

We organiseren kwaliteitsvolle en inhoudelijk sterke activiteiten voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar.

Samen spelen
Hujo biedt op haar vakanties als tijdens andere activiteiten een gezellig nest en een veilige sfeer, waarbinnen kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en samen met anderen kunnen spelen, ontdekken en samenzijn.

Tikkeltje meer
Onze vakanties worden begeleid door geattesteerde animatoren die, met respect voor de visie en missie van Hujo, vakanties met net dat tikkeltje meer willen organiseren en begeleiden.

Grenzen verleggen
Door het werken rond originele, creatieve en uitdagende sociale en ecologische thema’s worden de deelnemers gestimuleerd om kritisch te denken. Op een speelse manier, met respect voor elk kind en elke jongere, willen we de kinderen en jongeren de wereld laten ontdekken en hun eigen grenzen te verkennen en verleggen. Hujo streeft naar inspraak, samenwerking en respect onder de deelnemers.

Ondersteuning

Hujo kenmerkt zich door een ‘bottom-up’ werkmethode en een ‘do it yourself’ attitude. Wij laten ideeën en initiatieven – over de in/oprichting van lokale groepen, activiteiten of vakanties – zoveel mogelijk vanuit de jeugd zelf opborrelen.

Onder het motto “iedereen kan zijn ei kwijt bij Hujo” biedt Hujo inhoudelijke, administratieve en materiële ondersteuning aan vrijwilligers die in de vrije tijd initiatieven willen organiseren, met of voor kinderen of jongeren. Enige voorwaarde hierbij is dat de groep, activiteit of vakantie niet strijdig is met een humanistische levenshouding.

Hujo-gevoel

Hujo is een vereniging waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Iedereen kan zichzelf zijn en krijgt de kans zijn ideeën te realiseren. Door alles wat Hujo doet, is Hujo een vereniging waar kinderen en jongeren zich mee identificeren.