Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd

Onvergetelijke feesten met Hujo

Hier bij Hujo vinden we dat kantelpunten in het leven gevierd moeten worden. Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd zijn zo’n momenten: ze staan voor een nieuw avontuur. We vinden het dan ook belangrijk dat dit een onvergetelijk moment wordt!

Daarom ondersteunen we lokale feestcomités en leerkrachten zedenleer bij het organiseren van deze momenten. Samen met hen maken wij van die overgangsmomenten een onvergetelijk gebeuren!

Wij ondersteunen je feest!

We vertrekken bij Hujo vanuit thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en jongeren, met aandacht voor groepsvorming en zingeving, sport en spel. De nadruk ligt op ontmoeting, samen ervaren, zelf onderzoeken, stilstaan en zingeving, genieten en beleven: de kernelementen van het Vrijzinnig Humanisme.

We zetten onze uitgebreide ervaring in het jeugdwerk in en maken gebruik van speelse methodieken en activerende werkvormen.

Wij ondersteunen leerkrachten niet-confessionele zedenleer en lokale feestcomités die een Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd (willen) organiseren. Privé-initiatieven kunnen we helaas niet ondersteunen.

Onze spelletjes en workshops

Feestvrijwilliger

  • Wil jij 6-jarige feestelingen het Lentefeest van hun dromen bezorgen?
  • Zorg jij graag mee voor een onvergetelijk Feest Vrijzinnige Jeugd met de 12-jarigen?
  • Heb je zin om een topweekend te begeleiden met overnachting?
  • Loop je graag op een extra leuke manier stage als (hoofd)animator?

Dan ben jij de perfecte Hujo-vrijwilliger om mee op onze feestactiviteiten te gaan!

De feesten zijn binnen het vrijzinnig humanisme belangrijke overgangsmomenten in het leven van kinderen en jongeren. Daarom zorgt Hujo mee voor kwalitatieve en betekenisvolle begeleiding.

Wat doe je als feestvrijwilliger?

Als Hujo-vrijwilliger sta je in voor de begeleiding van de kinderen en jongeren doorheen de dag of het weekend. Dit doe je samen met andere Hujo-vrijwilligers en de leerkrachten en/of leden van het feestcomité. Je staat er dus niet allen voor. 

Je begeleidt workshops en activiteiten die binnen het thema van het feest passen. Deze zijn uitgewerkt op activiteitenfiches, maar met ruimte voor jou eigen inbreng. De invulling van de tussenmomenten zoals de kennismaking, vrije momenten, energizers, … bepaal je zelf. Hiervoor krijg je leuke ideeën aangereikt om je op weg te helpen. Daarnaast ondersteunen wij onze vrijwilligers doorheen het jaar met speelse vormingen en vrijwilligersactiviteiten. 

Stage?

Wil je jouw stage animator of hoofdanimator tijdens onze feestactiviteiten doen? Dat kan zeker! We bepalen in onderling overleg welke activiteit(en) je zal voorbereiden, uitwerken én begeleiden.

Sounds good?

Heb je interesse in onze Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd? Contacteer dan Fauve via feesten@hujo.be of geef haar een belleke via 0467 03 88 66.