Blikkenwerpers

EN (NL version here)

Blikkenwerpers is a participatory art project. We collaborate with volunteers and creative (young) makers to organize engaging exhibitions around humanistic-aligned themes. Since all types of art are welcome, the exhibitions often turn into an art festival with a varied range of live performances throughout the expo’s.

Previous editions focused on the themes of ‘personal freedom‘ (2022) and ‘care‘ (2023). During these editions we were able to work on different amazing locations and set up pleasant collaborations with Broei, Z33, The School, Grand Hospice and the Blikfabriek. Our Blikkenwerpers expo’s already attracted over 900 visitors over its two editions, with many more to come.

In 2024, Blikkenwerpers starts its 3rd edition in Ghent, with the theme being ‘boundaries‘.

Blikkenwerpers Ghent 2024 is looking for you!

We are looking for young creators between 18 en 30 years old, who would like to take part in our exhibition. Any art discipline and experience level is welcome. We offer a platform where you can fully express yourself and develop your network. We’ll also reimburse the materials you need to realize your work.

Who are you?

 • Between the ages of 18 and 30
 • Feeling for the theme “boundaries”
 • Willingness to create a new art piece for our exhibition
 • Prior knowledge is not necessary, enthusiasm all the more
 • You can find yourself within the liberal humanist values

What can you expect?

 • Building our community together
 • Communication and promotion
 • Creating an exhibition where your ideas can take place
 • Reimbursement of the materials you need to realize your work

What can you expect from us?

We provide the necessary guidance and support throughout this fun process. We value a friendly atmosphere and provide regular snacks and drinks.

Check the timeline to get an idea of how what the process can look like.

Sounds good?

Register here until May 5th. (form opening soon)

Not convinced yet?

We’ll just let our previous participants do the talking.👇

Video by Luc


NL

Blikkenwerpers is een participatief kunstproject. We werken samen met vrijwilligers en creatieve (jonge) makers om boeiende tentoonstellingen te organiseren rond humanistisch georiënteerde thema’s.

Eerdere edities waren gericht op de thema’s ‘persoonlijke vrijheid’ (2022) en ‘zorg’ (2023). Tijdens deze edities konden we werken op verschillende geweldige locaties en prettige samenwerkingen opzetten met Broei, Z33, De School, Grand Hospice en de Blikfabriek. Onze Blikkenwerpers expo’s trokken al meer dan 900 bezoekers tijdens de twee edities, en er zullen er nog veel meer volgen.

In 2024 start Blikkenwerpers zijn 3de editie in Gent, met als thema ‘grenzen’.

Blikkenwerpers gent 2024 zoekt jou!

We zijn op zoek naar jonge makers tussen 18 en 30 jaar die willen deelnemen aan onze tentoonstelling. Elke kunstdiscipline en elk ervaringsniveau is welkom. We bieden een platform waar je jezelf ten volle kan uitdrukken en je netwerk kan ontwikkelen. We vergoeden ook de materialen die je nodig hebt om je werk te realiseren.

Wie ben je?

 • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud
 • Je hebt voeling met het thema ‘grenzen’
 • Bereid om een nieuw kunstwerk te maken voor onze tentoonstelling
 • Voorgaande kennis/ervaring is niet nodig, enthousiasme des te meer
 • Je kan je vinden binnen de waarden van het Vrijzinnig Humanisme

Wat kan je verwachten?

 • Samen bouwen aan onze gemeenschap
 • Communicatie en promotie
 • Het maken van een tentoonstelling waar jouw ideeën kunnen plaatsvinden
 • Een vergoeding van de materialen die je nodig hebt om je werk te realiseren

Wat kan je van ons verwachten?

We zorgen steeds voor begeleiding en ondersteuning tijdens dit hele proces. We hechten waarde aan een gezellige sfeer en zorgen regelmatig voor een hapje en een drankje. Bij ons kan je ook altijd terecht met vragen en bezorgdheden.

Check de timeline om een idee te krijgen van het proces.

Klinkt goed?

Vul het formulier in vóór 5 mei en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Nog niet overtuigd?

We laten het praten graag over aan onze vorige deelnemers. 👇

Blikkenwerpers 2023 recap

Aftermovie Ghent by evcn