Privacybeleid Hujo

Hujo houdt rekening met jullie privacy!

Deze privacyverklaring biedt je gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van je persoonsgegevens door Hujo. Het doel is je te informeren over welke persoonsgegevens we verwerken over jou, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe je je rechten kan uitoefenen.

Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Hujo verzamelt en gebruikt enkel persoonsgegevens die je ons rechtstreeks hebt bezorgd. Wanneer je jezelf of je zoon/dochter inschrijft voor een kamp en/of gebruik maakt van een van de andere diensten die we aanbieden en waarvoor registratie vereist is (inschrijven op de nieuwsbrief, deelname FiloPub, …) kan Hujo naar persoonsgegevens vragen. De persoonsgegevens die Hujo op deze manier verkrijgt, worden verwerkt in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of gegevens van derden met ons deelt zonder hun toestemming, dan kan Hujo je de toegang tot de website ontzeggen.

Op welke basis gebruiken wij je persoonsgegevens?

  • Hujo verwerkt je gegevens om je te informeren over het aanbod van Hujo, je te contacteren betreffende een inschrijving, om te beantwoorden aan wettelijke verplichtingen en om het aanbod van Hujo continu te verbeteren.
  • Hujo beschermt je gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico op verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging tot een minimum te beperken.
  • Hujo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. We bewaren je persoonsgegevens zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hujo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hujo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Volledige privacyverklaring

De volledige privacyverklaring van Hujo kan je hier nalezen.

Indien je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@hujo.be

Het document met de volledige privacyverklaring werd het laatst op 22 september 2020 bijgewerkt. Aanpassingen: Adresgegevens en contactgegevens.