Corona en activiteiten

Deze maatregelen, de jeugdwerkregels, werden opgesteld door de jeugdsector in samenspraak met virologen. Deze maatregelen zijn afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten. Deze maatregelen zullen we op kamp en op cursus respecteren. Op die manier kunnen we onze deelnemers op een zo veilig mogelijke manier laten deelnemen aan onze activiteiten en laten genieten van de zomer.

Deze maatregelen gelden nog steeds van zodra we terug fysieke activiteiten mogen organiseren!

Deze maatregelen werden opgesteld voor de strengere Coronamaatregelen van midden oktober 2020. Naargelang de veranderingen specifiek voor het Jeugdwerk zullen dus ook deze regels aangepast worden.


DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

Update 27/10

Deze nacht werd de beslissing genomen om met het jeugdwerk vanaf vandaag, vrijdag 23/10, tot en met donderdag 19 november, over te stappen op code rood. Naast de beslissing om over te stappen op code rood werd ook een nieuw protocol door het overlegcomité goedgekeurd waarin de maatregelen per code worden meegegeven.  

Wat betekent het om naar code rood te gaan voor de gewone werking in de niet-schoolvakantieperiodes?  

 • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij -12. 
 • Overnachtingen zijn niet meer mogelijk. 
 • +12: Buitenactiviteiten vormen de regel met max 50 personen. Binnenactiviteiten (max 20 personen) hoogst uitzonderlijk en met social distancing en mondmaskers.
 • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden.
 • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit.
 • +12: Vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.

Wat betekent het om naar code rood te gaan in de herfstvakantie (vanaf 30/10)?  

Omdat een schoolvakantie een andere context vormt waarin minder activiteiten gecombineerd worden, is er net iets meer mogelijk voor het aanbod tijdens de vakantie. De volgende maatregelen zijn van toepassing: 

 • Overnachtingen zijn in de vakanties niet mogelijk, met uitzondering voor -12. Voor 12-14 met de extra voorwaarde van minimaal 4 nachten, maximale ventilatie en afstand houden.
 • Voor +15-jarigen is meerdaags aanbod mogelijk maar enkel zonder overnachting.
 • Voor +12: organiseer maximaal buitenactiviteiten (max 50 personen).
 • Voor +12: Voor binnenactiviteiten geldt social distancing en mondmaskers en max 20 personen.
 • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden.
 • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit.
 • Voor sportkampen met jongeren (+12) gelden de regels conform sport: BUITEN: max 50 personen OF densiteitsregels, BINNEN: densiteitsregels en 1.5m afstand.
 • Bij +12: vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.
 • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij –12.

1. WIE ZIEK IS, BLIJFT THUIS

Wie ziek is of in de drie dagen voor de activiteit symptomen heeft zoals hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen blijft verplicht thuis.

Experts en pediaters hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Behoor je tot één van die risicogroepen? Dan heb je de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op jullie, als deelnemer en als ouder(s)/voogd, om dat in orde te brengen. We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op jullie om dit goed op te volgen en op jullie eerlijkheid. Als je meegaat op kamp/cursus, wil dat zeggen dat je de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van jezelf.

Als je niet mee kan op kamp/cursus door een aan corona-gelinkte reden, betalen we je inschrijvingsgeld terug.

2. WORDT ER IEMAND ZIEK OP CURSUS?

Als er op kamp/cursus iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. 

Zieke deelnemers moeten naar huis en worden opgehaald door zijn/haar ouders. Thuis gaat hij/zij (in het geval van vermoeden van corona: binnen de 24u) naar de dokter, en houdt Hujo op de hoogte. In het geval dat er corona wordt vastgesteld, moet heel de bubbel naar huis.

Zorg dus dat er thuis iemand waarmee je onder hetzelfde dak woont beschikbaar is om jou, indien nodig, te komen halen.

Wie vroegtijdig de cursus moet verlaten, krijgt een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

3. ACTIVITEITEN IN CONTACTBUBBELS

Onze activiteiten gaan door in bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel deelnemers als begeleiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, vorming gegeven, geslapen en gegeten worden.

We eten, slapen en wassen ons op aparte plaatsen of momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. 

Contact tussen externen en de bubbel wordt zo veel mogelijk vermeden of mits voldoende voorzorgsmaatregelen zoals afstand houden, goede hygiëne, mondmaskers. Ouders en andere externen horen niet tot de bubbel en houden dus ook rekening met deze voorzorgsmaatregelen. 

In de deelnemersbrief zal toegelicht worden hoe het onthaal- en vertrekmoment van jouw kamp/cursus georganiseerd zal worden. Deze deelnemersbrief wordt ongeveer twee weken voor de start van jouw kamp/cursus verstuurd.

4. 1 ACTIVITEIT PER WEEK

De ene dag naar het jeugdhuis en de andere dag naar het speelplein? Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen, en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.

Mag je kind dan de ene week naar het jeugdhuis en de andere week op kamp met de jeugdbeweging? Dat kan zeker, beperk in tussentijd wel de bubbels waarin je kind contacten heeft zo veel mogelijk. En wees alert voor symptomen.

Laat je kind dus zeker genieten van de zomer, laat het gerust met verschillende organisaties op kamp of naar activiteiten gaan maar wissel niet af tussen activiteiten binnen één week.

5. VOOR EN NA DE ACTIVITEIT

Probeer het contact met mensen uit de risicogroep of contact met veel (persoonlijke) bubbels voor je kamp/cursus vertrekt te beperken. Wees alert voor symptomen en ga indien nodig naar de huisarts. 

Experts raden aan om na een kamp/cursus minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben.

Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

6. NOG VRAGEN?

Heb je nog vragen vragen of bezorgdheden, dan kan u steeds contact opnemen met ons via info@hujo.be of 0468 066 066.

Met dank aan de Ambrassade voor het beschikbaar stellen van de bovenstaande pictogrammen.