#Corona

De Coronacrisis heeft er bij iedereen serieus in gehakt, ook bij ons. Voor verschillende maanden mochten we geen activiteiten meer laten doorgaan. Maar er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel!

Goed om te weten

Deze maatregelen, de jeugdwerkregels, werden opgesteld door de jeugdsector in samenspraak met virologen. Deze maatregelen zijn afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten. Deze maatregelen zullen we op kamp en op cursus respecteren. Op die manier kunnen we onze deelnemers op een zo veilig mogelijke manier laten deelnemen aan onze activiteiten en laten genieten van de zomer.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

1. WIE ZIEK IS, BLIJFT THUIS

Wie ziek is of in de drie dagen voor de activiteit symptomen heeft zoals hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen blijft verplicht thuis.

Experts en pediaters hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Behoor je tot één van die risicogroepen? Dan heb je de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op jullie, als deelnemer en als ouder(s)/voogd, om dat in orde te brengen. We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op jullie om dit goed op te volgen en op jullie eerlijkheid. Als je meegaat op kamp/cursus, wil dat zeggen dat je de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van jezelf.

Als je niet mee kan op kamp/cursus door een aan corona-gelinkte reden, betalen we je inschrijvingsgeld terug.

2. WORDT ER IEMAND ZIEK OP CURSUS?

Als er op kamp/cursus iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. 

Zieke deelnemers moeten naar huis en worden opgehaald door zijn/haar ouders. Thuis gaat hij/zij (in het geval van vermoeden van corona: binnen de 24u) naar de dokter, en houdt Hujo op de hoogte. In het geval dat er corona wordt vastgesteld, moet heel de bubbel naar huis.

Zorg dus dat er thuis iemand waarmee je onder hetzelfde dak woont beschikbaar is om jou, indien nodig, te komen halen.

Wie vroegtijdig de cursus moet verlaten, krijgt een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

3. ACTIVITEITEN IN CONTACTBUBBELS

Onze activiteiten gaan door in bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel deelnemers als begeleiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, vorming gegeven, geslapen en gegeten worden.

We eten, slapen en wassen ons op aparte plaatsen of momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. 

Contact tussen externen en de bubbel wordt zo veel mogelijk vermeden of mits voldoende voorzorgsmaatregelen zoals afstand houden, goede hygiëne, mondmaskers. Ouders en andere externen horen niet tot de bubbel en houden dus ook rekening met deze voorzorgsmaatregelen. 

In de deelnemersbrief zal toegelicht worden hoe het onthaal- en vertrekmoment van jouw kamp/cursus georganiseerd zal worden. Deze deelnemersbrief wordt ongeveer twee weken voor de start van jouw kamp/cursus verstuurd.

4. 1 ACTIVITEIT PER WEEK

De ene dag naar het jeugdhuis en de andere dag naar het speelplein? Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen, en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.

Mag je kind dan de ene week naar het jeugdhuis en de andere week op kamp met de jeugdbeweging? Dat kan zeker, beperk in tussentijd wel de bubbels waarin je kind contacten heeft zo veel mogelijk. En wees alert voor symptomen.

Laat je kind dus zeker genieten van de zomer, laat het gerust met verschillende organisaties op kamp of naar activiteiten gaan maar wissel niet af tussen activiteiten binnen één week.

5. VOOR EN NA DE ACTIVITEIT

Probeer het contact met mensen uit de risicogroep of contact met veel (persoonlijke) bubbels voor je kamp/cursus vertrekt te beperken. Wees alert voor symptomen en ga indien nodig naar de huisarts. 

Experts raden aan om na een kamp/cursus minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben.

Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

6. NOG VRAGEN?

Heb je nog vragen vragen of bezorgdheden, dan kan u steeds contact opnemen met ons via info@hujo.be of 0468 066 066.

Met dank aan de Ambrassade voor het beschikbaar stellen van de bovenstaande pictogrammen.