Sesam Open-IT voor bedrijven en partners

Sesam Open-It

Sinds 2014 organiseert Hujo Sesam Open-IT in Mechelen (en sinds 2020 ook in andere locaties over Vlaanderen). Dit is een formule waar kinderen op een eigenwijze en toegankelijke manier vertrouwd raken met de basis programmeerprincipes. Bij Hujo staan de humanistische waarden centraal en werken wij aan een warme, solidaire en democratische maatschappij.

Daarom willen wij met Sesam Open-IT de meest kwetsbaren in onze samenleving op jonge leeftijd in aanraking brengen met de wondere wereld van technologie en wetenschap. Sesam Open-IT probeert het interessegebied van deze doelgroep te verruimen en hen te begeleiden in hun studiekeuze. Hujo wil Sesam Open-IT daarom uitbreiden en zoekt publieke en private partners om daarbij te helpen.

Nood aan infrastructuur en IT-skills

De combinatie van skills die nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen, is zeldzaam. In het jeugdwerk is er veel ervaring in het begeleiden van jongeren. Er is ook een netwerk om de verschillende kansengroepen aan te schrijven. De kennis binnen het jeugdwerk over programmeren en de IT-wereld is eerder beperkt. Het is dus zeker geen gemakkelijk terrein om nieuwe activiteiten in op te starten.

Daarnaast zijn er nog de klassieke uitdagingen zoals het vinden van geschikte locaties en het nodige budget om het materiaal te financieren. Vele handen maken licht werken en brede schouders kunnen meer dragen. Onze ideale partner is gebeten om een impact te hebben. 

Samen sterk

Sesam Open IT heeft als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en stimuleren van de interesse in STEM-richtingen. Daarom willen wij een plaats bieden waar kinderen hun passie blijvend kunnen ontwikkelen. Samen met enthousiaste partners kunnen we een betekenisvolle maatschappelijke impact hebben. 

Waarom?

In Vlaanderen groeien ongeveer 150.000 kinderen op in armoede. Hun ouders hebben een inkomen dat lager is dan de armoederisicodrempel. Hierdoor hebben zij moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt. Verschillende studies van de OESO hebben aangetoond dat kinderen die opgroeien in een gezin in armoede ook minder goed schoolresultaten behalen en vaak zonder diploma de arbeidsmarkt betreden. 

Sesam Open IT wil iets betekenen voor deze kinderen. Naast een veilige omgeving waar zij naar hartenlust kunnen experimenteren met nieuwe technologieën, willen wij hen vaardigheden bijbrengen die zij voor de rest van hun leven kunnen gebruiken. Met 100 initiatieven kunnen wij al 1% van deze kinderen bereiken.

Methodiek

Tijdens het leerprogramma werken we met kinderen naar een eindproduct toe (game, robot, 3D-tekening, …). Dit gebeurt in een groep van 10 tot 15 kinderen, waarbij de focus ligt op een verwelkomende sfeer en zelfontplooiing. 

Sesam Open IT onderscheidt zich door het opstellen van op maat gemaakte leerdoelstellingen en deze te vertalen in creatieve en uitdagende sessies. De leerdoelstellingen worden spelenderwijs aangebracht en voelen niet aan als ‘studeren’. Tijdens vaste terugkomdagen prikkelt Sesam Open IT kinderen die de microbe te pakken hebben. 

Infrastructuur

We werken met open experimenteerruimtes. Deze ruimtes hebben een open lay-out en laten de deelnemers in geen geval denken aan een klas. Techbedrijven hebben dit soort ruimtes ter beschikking. Bovendien kunnen deze locaties onze deelnemers een beeld geven van hun toekomstige werkomgeving. 

Wanneer?

De modules vinden telkens plaats in het voor- en najaar, en dit steeds op een woensdagnamiddag. Een module bestaat uit 6 sessies die elkaar opvolgen en plaatsvinden op dezelfde locatie. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt er tijdens de laatste sessie een uitstap gepland.

Pilootproject met Klarrio & Sentiance

Het eerste pilootproject startte in september 2019 bij Klarrio. Daar krijgt Sesam Open IT onderdak voor 12 sessies. Ook krijgen we financiële steun voor het aankopen van snacks en het werven van studenten die de lesssen zullen geven. Bij Sentiance starten we met 4 sessies waar de snacks ook voorzien worden. 

Zin om mee te doen?

Voor start-ups en bedrijven bieden we de mogelijkheid om een verschil te maken op maatschappelijk vlak zonder dat zij vanaf het begin tot het einde verantwoordelijk zijn voor het goede verloop. Door samen te werken, kunnen wij een betekenisvolle impact hebben.

Hujo staat in voor de inschrijvingen, verzekeringen, het opleiden van instructeurs en het voorzien van een duidelijk omlijnd lesprogramma. Hujo weet van aanpakken. op organisatorisch, inhoudelijk en inclusief vlak. 

Hannes Develter | VOORZITTER HUJO
Mail hannes@hujo.be voor meer informatie. 

Met dank aan