Fantastische nieuwe lespakketten voor leerkrachten

We maakten samen met Nieuws in de Klas (en nog een aantal andere organisaties) drie gloednieuwe projecten voor leerlingen uit het secundair onderwijs: Nieuwsmakers, Feitencheckers en Opiniemakers. Daarmee kan in elke graad gewerkt worden aan kritische vaardigheden zoals omgaan met nieuws, online informatie en meningen vormen. Deze komen vanaf 13 oktober 2022 beschikbaar.

Fantastische nieuwe lespakketten voor leerkrachten

Drie graden, drie projecten

Samen met Mediawijs, Mediaraven en StampMedia, ontwikkelden we drie nieuwe leertrajecten voor het secundair onderwijs. Voor de eerste graad is er Nieuwsmakers, voor de tweede graad is er Feitencheckers, voor de derde graad Opiniemakers.

Aan de hand van filmpjes met theorie, online oefeningen en opdrachten leren jongeren op een actieve manier hoe ze kritisch moeten omgaan met nieuws, online informatie en meningen. De drie trajecten volgen de groeilijn nieuws- en informatiegeletterdheid van Nieuws in de Klas.

Nieuwsmakers

Eerste graad

Met Nieuwsmakers komen jongeren uit de eerste graad te weten wat nieuws is, hoe nieuws gemaakt wordt en welk nieuwsdragers er zoal bestaan. Ze ontdekken hoe journalisten te werk gaan, welke bronnen ze gebruiken en vooral: leerlingen leren zelf nieuws maken.

Feitencheckers

Tweede graad

In de tweede graad leren jongeren wat desinformatie is, hoe sociale media werkt en hoe ze online op allerlei manier beïnvloed kunnen worden. Ze ontdekken hoe ze (des)informatie kunnen verifiëren en betrouwbare bronnen herkennen, ze worden als het ware zelf factcheckers.

Opiniemakers

Derde graad

Opiniemakers geeft jongeren uit de derde graad inzicht in wat kritisch denken is en hoe ze kritisch omgaan met alle informatie die op hen afkomt. Ze leren constructief omgaan met meningsverschillen en leren debatteren als de beste, om hun stem in de maatschappij te laten horen.

Wat mag je verwachten?

Elk project bestaat uit vijf modules en is op dezelfde manier opgebouwd: 

  • Online video’s met bijhorende online oefeningen die leerlingen thuis of in de klas kunnen doorlopen.
  • Verschillende methodieken voor in de klas om met je leerlingen op een actieve manier aan de slag te gaan met één van de inzichten uit elke module. 
  • Achtergrondinformatie en lesflitsen met extra inspiratie.
  • Een (vrijblijvende) actie waaraan je met de klas kan deelnemen. Hierover later meer!

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Mediaraven, StampMedia en Hujo