Schrijf mee aan de toekomst van Hujo! (vacature)

Binnenkort beginnen we met Hujo opnieuw na te denken over een plan voor de toekomst, een nieuw beleidsplan. Waar willen wij met Hujo de komende jaren op inzetten? Welke prioriteiten kiezen wij voor onze organisatie? Op welke manier willen wij dat doen? En wie willen we daar zeker bij betrekken?

Op al deze vragen proberen we een antwoord te zoeken. En dat kunnen we niet alleen! We zoeken enkele Hujo-vrijwilligers met veel goesting om hier aan mee te werken.

Schrijf mee aan de toekomst van Hujo! (vacature)

Een beleidsplan, wat is dat?

Een beleidsplan is onze leidraad voor de toekomst. Hier staat in welke thema’s belangrijk zijn voor Hujo, welke doelen we voor onszelf stellen en op welke manier we die willen bereiken. Een beleidsnota is onze richtingwijzer voor de komende jaren. Daarnaast geeft de Vlaamse Overheid ons subsidies op basis van ons beleidsplan. Benieuwd naar het huidig beleidsplan? Dat kan je hier lezen.

Stuurgroep beleidsplan

Om deze toekomstplanning in goede banen te leiden, stellen we een stuurgroep samen. Deze stuurgroep engageert zich om over de toekomst van Hujo na te denken.

  • Waar liggen onze vrijwilligers en deelnemers wakker van?
  • Wat zijn onze dromen?
  • Welke veranderingen in de maatschappij hebben een impact op onze organisatie? 

De stuurgroep bestaat uit enkele bestuursleden, enkele teamleden en enkele vrijwilligers. Samen geven zij vorm aan het denk- en schrijfproces van het beleidsplan en zorgen mee voor de uitvoering van alle stappen in het proces: input verzamelen, luisteren, ideeën samenvatten, prioriteiten en doelen bepalen en uitschrijven, zorgen dat iedereen betrokken is, … Je krijgt hier dus de kans om samen met heel wat mensen mee de toekomst Hujo vorm te geven én bij te leren over het proces achter een organisatie.

We zitten ongeveer één keer per maand samen voor een vergadermoment, brainstorm, denkdag, … tussen oktober 2023 en december 2024. Als we samenkomen is er natuurlijk ook plaats voor samen eten, sfeer en gezelligheid!

Kan je je niet voor het hele traject engageren maar heb je toch veel goesting om je steentje bij te dragen aan een stukje van het proces? Geen probleem, ook jij bent meer dan welkom!

Schrijf mee!

Is dit iets voor jou of wil je graag hier meer over weten?
Laat Hanne iets weten via hanne@hujo.be of 0489 22 49 57.